Taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

 1.1.Šios pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau -Taisyklės) yra teisinis dokumentas, kuris nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.Mamilė.lt (toliau – Pirkėjas) ir Ramunės Misiūnaitės-Garbauskienės, veikiančios pagal individualios veiklos pažymą Nr. 611459 (toliau – Pardavėjas) pareigas, teises bei atsakomybę.

1.2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavo prekių krepšelį, nurodė pristatymo adresą bei pristatymo būdą, pasirinko apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudė užsakymo patvirtinimo mygtuką "Patvirtinti užsakymą".

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kuomet nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

1.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina atsiradusius tiesioginius nuostolius kitai šaliai.

1.6. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.6.1.      veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.6.2.      nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.6.3.      juridiniai asmenys;

 

  1. Pirkėjo teisės

2.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis Pardavėjo taisyklėmis.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu informavus Pardavėją per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

2.3. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, nebuvo naudojama arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

 

  1. Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė

3.1.Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų netikslumų.

3.2. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes.
Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti.

3.3. Pirkėjas pats atsako už savo veiksmus atliktus naudojantis elektronine parduotuve.

3.4.Pirkėjas atsako už savo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims ir jų panaudojimą.

3.5.Pirkėjas privalo laikytis visų Pardavėjo Taisyklėse bei LR teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

  1. Pardavėjo teisės

4.1.Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visoms po paskelbimo sudarytoms sutartims.

4.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

4.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas be išankstinio perspėjimo gali apriboti, sustabdyti ar nutraukti teisę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius, su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.4. Pardavėjas gali vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, jei prekių kiekis sandėlyje nepakankamas užsakymo įvykdymui ar yra pastebėtas prekės ir jos aprašymo neatitikimas elektroninės parduotuvės kataloge (pvz. prekė sandėlyje buvo sugadinta). Apie sutarties nutraukimą pranešama Pirkėjo registracijoje nurodytais kontaktais. Jei pinigai už prekę jau sumokėti, jie grąžinami Pirkėjui, bet nepadengiamos pervedimo išlaidos.

  1. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1.        Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir Pardavėjo Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

5.2.        Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

 

  1. Apmokėjimo už prekes tvarka

6.1. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti:

6.1.1.      mokėjimo pavedimu arba grynaisiais pinigais banke;

               Sąskaitos Nr.: LT277300010014380111

               Bankas: Swedbank

               Gavėjas: Ramunė Misiūnaitė-Garbauskienė

               Mokėjimo paskirtis: užsakymo numeris

6.1.2.      grynais pinigais tiesiogiai susitarus su Pardavėju atsiimant prekes.

 

  1. Prekių pristatymas

7.1.Visos prekės siunčiamos per AB „Lietuvos paštas“ visoje Lietuvoje išskyrus Kuršių Neriją, registruotu būdų.  Dėl prekių pristatymo į Kuršių Neriją kreiptis el.paštu info@mamile.lt arba tel. 861292050

7.2. Galimybė nemokamai atsiimti prekes patiems Vilniaus mieste, iš anksto susitarus su Pardavėju.

7.3. Prekės pristatomos per 1-8 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo.

7.4. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, bei priimti prekes.

7.5. Atsiimant prekes Pirkėjas privalo patikrinti išorinę siuntos būklę.

7.6. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.

7.7.Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

 

        8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ bei LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.

8.2. Pardavėjas garantuoja pirktų prekių grąžinimą per 7 (septynias) dienas nuo prekių pristatymo dienos. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos.

8.3. Grąžinamos/keičiamos prekės turi atitikti sąlygas:

8.3.1.      Grąžinamos prekės turi būti originalioje nepažeistoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.3.2.      Grąžinamos prekės turi būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos ir tos pačios komplektacijos;

8.4. Prekių grąžinimo tvarka:

8.4.1.      Norint grąžinti prekes Pirkėjas privalos telefonu ar elektroniniu paštu susisiekti su Pardavėju.

8.4.2.      Grąžinant prekes būtina pateikti prekės įsigijimo dokumentą sąskaitą-faktūrą.

8.4.3.      Grąžinamų/keičiamų prekių pašto išlaidas apmoka Pirkėjas (išskyrus tuos atvejus kai grąžinama per klaidą atsiųsta prekė, tokiu atveju siuntimo išlaidas apmoka Pardavėjas);

8.4.4.      Pinigai grąžinami per 7 (septynias) darbo dienas nuo grąžintų prekių priėmimo dienos patvirtinus, kad jos neprarado savo prekinės išvaizdos. pinigai pervedami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.6. Pirkėjui nepagrįstai atsisakius priimti jam pristatytą prekę, Pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo atlyginti visus, dėl siuntos atsisakymo Pardavėjo patirtus nuostolius, susijusius su pakartotiniu siuntos siuntimu į sandėlį ir jos sandėliavimo išlaidomis.

8.7. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ar nekokybiška prekė Pardavėjas įsipareigoja prisiimti grąžinimo išlaidas ir tokias prekes pakeisti analogiškomis prekėmis. Jei nėra analogiškos prekės, tuomet grąžinami Pirkėjui už prekę sumokėti pinigai.

 

       9.  Informacijos siuntimas

9.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia į Pirkėjo registracijos formoje pateiktą elektroninio pašto adresą.

9.2. Kilus klausimų ar neaiškumų Pirkėjas visus pranešimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

      10.  Asmens duomenų tvarkymas

10.1.   Pirkėjo registracijoje pateikti duomenys naudojami išskirtinai tik prekių pardavimui, užsakymo apdorojimui bei prekių pristatymui.

10.2.   Pardavėjas užtikrina, kad registracijos metu pateikti Pirkėjo asmeniniai duomenys nebus naudojami rinkodaros tiksliais, išskyrus tuos atves, kai Pirkėjas registracijoje pažymi, jog tokią informaciją gauti pageidauja.

10.3.   Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti informacijos apie Pirkėją tretiesiems asmenims. Išskyrus asmenims, teikiantiems su pirkėjo užsakymo pateikimu, vykdymu ar pristatymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

      11.  Nuotraukų publikavimas

11.1.  Mamilė.lt mielai laukia savo klientų nuotraukų pasipuošus www. mamile.lt įsigytais drabužėliais ir aksesuarais.

11.2. Siųsdamas nuotraukas Pirkėjas sutinka, kad jos būtų publikuojamos mamile.lt tinklapyje (adresu www.mamile.lt), bei talpinamos mamilė.lt albume facebook paskyroje (adresu https://www.facebook.com/media/set/?set=a.438546943001972.1073741833.226422357547766&type=3)

11.3.   Siųsdamas nuotraukas Pirkėjas sutinka su taisyklėmis, tuo pačiu patvirtina, kad jis turi visas tesies į publikuojamą nuotrauką ir prisiima visą atsakomybę dėl nuotraukos autorinių teisių.

11.4.   Nuotraukų publikavimas bus nutrauktas iš karto, kai tik Pirkėjas (raštu) susisieks su Pardavėju.

 

          12.  Baigiamosios nuostatos

12.1.   Šios prekių pristatymo ir grąžinimo/ keitimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

12.2.   Dėl šių Taisyklių vykdymo kilę nesutarimai, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.